Eyeballing Dick Cheney's New Maryland Residence

http://cryptome.org/eyeball/cheney-md/cheney-eyeball.htm